Kalite Standartlarımız

Home | Kalite Standartlarımız

ISO 9001/2015 Kalite Yönetim Sistemi

Hastalarımızın üstün kaliteli tedavi hizmeti alabilmeleri için ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaya koyduk. Bu sistem, hizmet veren birimleri aktif olarak izleyip kontrol ederek hataları en aza indirir ve kendi içinde sürekli bir iyileştirme yapar. Hedefimiz, kendimizi sürekli ölçerek ve geliştirerek en üst düzeyde hasta memnuniyetine ulaşmaktır.

Ayrıca diş bakımı için ISA 9001/2015 Kalite Yönetim Sistemi hastalarımıza ve çalışanlarımıza değer katarak Vera Smile’ın kurumsal kimliğiyle sorunsuz bir biçimde bütünleşmektedir. Bu sistem, Türkiye’nin uluslararası normlar ve standartlar çerçevesinde diş hekimliği sunma taahhüdüüzü ortaya koymaktadır. 

Vera Smile başarılı ISO 9001/2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Denetimi’nin ardından Ekim 2020’de ISO 9001/2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır. Her yıl yapılan değerlendirmelerimiz iyileştirmelerimizi ve geliştirmelerimizi kaydetmektedir.

Sağlık Tesislerinin Akreditasyonu ve Kalite Standardizasyonu

Türkiye 21.yüzyılın başında yetkin sağlık personelinin ülk çapında yayılması adına girişimler de dahil olmak üzere kapsamlı bir sağlık reformu programını uygulamaya soktu. Türk sağlık reformu, kaliteyi standartlaştırmak için hastanelerde akreditasyonu zorunlu kıldı. 

Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerinin akreditasyonu ve standartlaştırılması için hızla harekete geçti. Hükümet politikası ve Sağlık Bakanlığı ile özel kuruluşlar arasındaki aktif işbirliği sayesinde Türkiye şu anda en fazla akredite sağlık kuruluşuna sahip ilk üç ülkeden biri olma ünvanını taşıyor.Vera Smile, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’ndan tam akreditasyon alan az sayıdaki klinikten biridir ve akreditasyon için gerekli tüm şartları yerine getirmiştir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimiz uyarınca hasta memnuniyeti ve şikayet çzöümüne öncelik vermek için ISO 10002 sistemini uygulamaya koyduk. Bu entegre sistemhasta sorularına tutarlı, hızlı ve uygun bir şekilde hastalarımızla ilgilenmemize olanak tanımaktadır. Ayrıca ortaya çıkan eğilimler, belirlememize, şikayetlerin altında yatan nedenleri ele almamıza ve kendimizi sürekli olarak geliştirmemize yardımcı olmaktadır. 

Hastanemiz, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’nde uygunluğunun sağlanması amacıyla her yıl uluslararası sertifika denetimlerine tabi tutulmaktadır. Bu sertifika kusursuz hasta deneyimleri sunma konuusndaki kararlılığımızın bir göstergesidir.